گونتر کونرت : روبرت والزر - یورگن بکر

 

همیشه مست بود، آنچنان که می‌شود درباره‌اش گفت: فقط تنش هستی داشت؛ آن هم ضعیف و در حال فروپاشی. زمانی در اسپانیا بود، آن وقت که شعله‌های آتشِ جنگ زبانه می‌کشید. در هنگ سرخ در جبهه‌ی عدالت‌خواهان علیه ارتش سرکوب‌گران وارد عملیات شد، تیراندازی کرد، عاشق شد و با رویی خوش، خیلی چیزها را تحمل کرد. همین‌که ماه از پشت ابر بیرون می‌آید، نگاهش می‌درخشد و از حجاب عرق کاسته می‌شود، از آن روزها حرف می‌زند. قبل از آن زمان، هنوز زندگی نمی‌کرد و پس از آن هم دیگر زندگی نخواهد کرد. آن‌که از گلوله‌ی دشمن مصون ماند، خُردیِ روزمرگی او را کُشت.

/ 1 نظر / 9 بازدید
سحر

سلام حقيقتا خردي روز مرگي انسان رو نابود مي كنه. وقتي انگيزه اي برات نمونده باشه.