ناتالی هاثورن

 

 

آدمیزاد هم مثل سیب زمینی است، اگر نسل اندر نسل در همان خاک بی قوت بکارندش خوب رشد نمیکند! بچه های من هر کدامشان جایی به دنیا آمده اند و اگر سرنوشتشتان دست من باشد، باید در خاک غریب ریشه بدوانند.

/ 0 نظر / 24 بازدید