منطق الطیر عطار نیشابوری : قصر بی نقص پادشاه

 

 

پادشاهی قصری زرنگار بنا کرد. حکیمان و ندیمان را فرا خواند و گفت: آیا در این بنا عیبی می  بینید؟ همگان زبان به تحسین گشودند و از بی عیب بودن آن کاخ گفتند، تا این که زاهدی برخاست و گفت: قصر نیکویی است اما حیف که رخنه ای در آن دیده می شود که اگر این رخنه نبود این کاخ با قصر فردوس برابر بود! شاه گفت: کدام رخنه!؟ من رخنه ای نمی بینم. زاهد گفت: آن رخنه را فقط عزرائیل می بیند و این رخنه برای عبور او و گرفتن جان شما ساخته شده است!

 

گرچه این قصر است خرم چون بهشت    مرگ بر چشم تو خواهد کرد زشت

/ 0 نظر / 13 بازدید