دیوید ریکلان : راه‌های نو برای زندگی بهتر

‏این‌ها دو تعریفِ متفاوت، از یک ماجرا بودند. ‏این هفته اصلاً هفته‌ی خوبی برای گلن نبود. قبل از این ماجرا و داستان ، روزی که گلن مشغول رانندگی در جاده بود ناگهان آهویی از جنگل بیرون آمد از روی اتومبیل گلن پرید، چرخی زد و به جنگل برگشت. همین دیروز بعد از یک روز سخت کاری، وقتی می‌خواست اتومبیلش را به داخل پارکینگ خانه‌ ببرد، در اثر برخورد به جدول پیاده ‌رو اتومبیلش آسیب دید. این هفته اصلاً هفته‌ی خوبی برای او نبود. ولی جالب این‌جاست، با اینکه از هیچ‌کدام از این ماجراها خوشحال نشد، آهو و پیاده‌رو را سرزنش نکرد و با خودش نگفت که همه چیز و همه کس با او لج کرده است. حتی اگر کسی چنین حرفی می‌زد گلن این حرف را احمقانه می‌دانست. حتی یک لحظه هم از ماجرای آهو و پیاده‌رو، دلخور نشد. ولی در مورد راننده مطمئن بود که عمداً جلوی او پیچید.

آیا علتش این است که ماجرای اول را یک انسان بوجود آورد اما در دو ماجرای دیگر اشیاء و حیوانات دخیل بودند؟ اگر این طور باشد گلن باید دیدگاهش را تغییر بدهد. ‏اگر دیدگاهش را تغییر دهد چه اتفاقی می‌افتد؟ مثلاً از اینکه کسی ناگهان جلوی اتومبیلش بپیچد ناراحت نشود. شاید هم تغییر دیدگاه باعث شود که احساس شادی و آرامش بیشتری کند. متأسفانه برای اینکه عصبانی شویم و حالت دفاعی به خودمان بگیریم باید انرژی زیادی مصرف کنیم. حتی شاید این تغییر دیدگاه باعث شود که گلن بیشتر از گذشته بخندد. وقتی که دیگر از چیزی دلخور نشوید حتی می‌توانید در ماجراهای این چنینی نکات خنده‌داری هم پیدا کنید.

/ 0 نظر / 7 بازدید