حضرت یوسف ( او می‌افزاید) : خود را به خدا بسپار

زندگی! اگر تنها این آزمایش است، نمی توانم دلیلش را بفهمم. شاید دانستن اینکه نمی دانم، قسمتی از این برنامه است. هر جوابی را که تو بگویی، میگیرم، تو راه را میشناسی. سعی میکنم بهترین کار را انجام دهم و ایمان آن را برای من آسان کرده است، دیدن بهترین کاری که می توانم انجام دهم. اعتماد مرا در دل تو انداخت و دیگر نمیخواهم بدانم چرا، چون تو بهتر از من می دانی.

/ 0 نظر / 86 بازدید