لویی فردینان سلین: دو راه خوب برای مردن

 

برای آدم‌های بیچاره دو راه خوب برای مُردن هست، یا در اثر بی‌اعتنایی مطلق همنوعان در زمان صلح، یا در اثر شوق آدم کشی همنوعان در زمان جنگ! اگر دیگران به فکرت افتادند، بدان که بلافاصله فقط و فقط به فکر شکنجه‌ات افتاده‌اند. به هیچ درد این نامرد‌ها نمی‌خوری، مگر وقتی که غرق خون باشی! پرنشار در این مورد حق داشت. وقتی که کشتارگاه کنار گوشت دایر است، دیگر درباره مسائل آینده زحمت فکر کردن به خودت نمی‌دهی، فقط به این فکر می‌کنی که در روزهایی که برایت باقی مانده عاشق بشوی، چون این تنها راهی است که می‌توانی تنت را فراموش کنی، تنی که بزودی از بالا تا پایینش را برایت جر می‌دهند.

/ 0 نظر / 10 بازدید