آنا گاوالدا : گریز دلپذیر

چه اندازه همدیگر را از دست می دادیم و رشته ها چگونه می گسستند؟ در حقیقت چیز های بسیاری در سر ما وجود دارد. چیز هایی بسیار دورتر از قار و قورِ شکم این نژاد پرست ها. در سر ما پر است از موسیقی٬ از کتاب ها. راه ها٬ دست ها٬ آشیان ها. ریسه ی ستارگان روی کارت های تبریک٬ کاغذ های از لای دفتر کنده شده٬ خاطرات شاد٬ خاطرات تلخ.

روی نقشه ماوای متروک ونسان را جست و جو می کردیم و لولا نقش دی جی را بازی می کرد٬ دائم کانال رادیو را برای پیدا کردن موسیقی دلخواه عوض می کرد و فقط بین دو کانال حق انتخاب داشتیم. صدای رادیو هم خوب نبود اما چه اهمیتی داشت؟ مثل دیوانه ها سرخوش بودیم. بالاخره لولا در حالی که رو به راننده داشت گفت: هرگز فکر نمی کردم بتوانی چنین کاری کنی. سیمون لبخند زنان در حالی که یکی از سیگار های من را می گرفت٬ جواب داد: سن که بالا می رود آدم عاقل تر می شود.

/ 0 نظر / 19 بازدید