اسکندر کبیر و درخت گویا

ترجمان پاسخ داد: درخت میگوید: تو چهارده سال پادشاهی کردی و اکنون هنگام رفتن است! اسکندر بسیار ناراحت شد و تا نیمه شب که درخت دیگر، گویا شود، دلشکسته و خاموش در انتظار ماند. درست در نیمه شب، درخت ماده سخن گو شد! اسکندر بی تاب از ترجمان پرسید: چه می گوید!؟ ترجمان گفت: درخت میگوید چرا در این جهنم فراخ خود را به افزون خواهی رنج میدهی؟! تو حرص جهانگردی و کشتن و آزردن داری اما بدان روزی خواهی رفت! اسکندر به ترجمان گفت: از درخت بپرس آیا پیش از آنکه چنین روز شومی فرا رسد من به روم میرسم تا مادرم مرا زنده ببیند؟ درخت گویا پاسخ داد: عمر تو کوتاهتر از آنست که به روم برسی و مادر و خویشانت را ببینی. بزودی در شهری بیگانه مرگت فرا میرسد و تاج و تخت از تو تهی می ماند!

/ 0 نظر / 7 بازدید