لوریس مالاگازی : کودک از صد ساخته شده است.

در حقیقت بالا رفتن آگاهی باعث؛ سکوت، تعمق، فهم، عشق، خوب دیدن، خوب شنیدن، غر نزدن، بخشش و بزرگ شدن می شود. زمانی که از عشق، محبت و دوستی پر شوید؛ اطرافیان هم خواه ناخواه از وجود شما مینوشند. مالاگازی می گوید: کودک از صد ساخته شده است. او صد زبان دارد، صد دست، صد فکر، صد جور شیوه تفکر و شیوه بازی، شیوه گفتاری، صد شیوه گوش دادن به شگفتی ها، عشق ورزیدن، صد لذت برای آواز خواندن و ادراک، صد کلمه برای اکتشاف، صد کلمه برای ابداع، صد کلمه برای رؤیا. کودک صد زبان دارد و صدها و صدها و صدهای بیشتر، اما آنها نوَد و نُه تای آن را می دزدند!

مدرسه، جامعه، فرهنگ و مدنیت جدا می کنند سر را از بدن! به کودک می گویند؛ فکر کن بدون استفاده از دستانت، کارهایی کن بدون فکر و سرت، گوش کن و حرف نزن، درک کن بدون لذت، عشق بورز و تعجب کن تنها در موقع تعطیلات و عید پاک. آنها به کودک می‏گویند: دنیایی را کشف کن که هم اکنون وجود دارد، و از صد نوَد و نُه تا را می دزدند. آنها به کودک می گویند: کار و بازی، واقعیت و تخیل، علوم و تصور، آسمان و زمین، شعور و رؤیا، چیزهایی هستند که به هم ربطی ندارند و به کودک می گویند که صدی وجود ندارد. اما کودک می گوید: به هیچ وجه؛ صد وجود دارد.

/ 0 نظر / 32 بازدید