هیکل

مایکل که تقریباً ریز جثه بود و اساسا آدم ملایمی بود چیزی نگفت اما راضی هم نبود. روز بعد هم دوباره همین اتفاق افتاد و مرد هیکلی سوار شد و با گفتن همان جمله، رفت و روی صندلی نشست و روز بعد و روز بعد و روز بعد هم به همین منوال گذشت. این اتفاق که به کابوسی برای مایکل تبدیل شده بود خیلی او را آزار می داد. اما بعد از مدتی دیگر نتواست این موضوع را تحمل کند و باید با او برخورد می کرد. اما چطوری از پس آن هیکل بر می آمد؟

مایکل در کلاس بدنسازی، کاراته ثبت نام کرد. در پایان تابستان، وی به اندازه کافی آماده شده بود و اعتماد به نفس لازم را هم پیدا کرده بود. بنابر این روز بعدی که مرد هیکلی سوار اتوبوس شد و گفت: تام هیکل پولی نمی ده! مایکل ایستاد، به او زل زد و فریاد زد: برای چی؟ مرد هیکلی با چهره ای متعجب و ترسان گفت: تام هیکل کارت استفاده رایگان داره!

نتیجه اخلاقی داستان: پیش از اتخاذ هر اقدام و تلاشی برای حل مسائل، ابتدا مطمئن شوید که آیا اصلا مساله ای وجود دارد یا خیر. در حقیقت یک مقداری افکار خود را یایش کنید، حالا یک دایره بکشید. خودتان را هم توی آن دایره بکشید. این دایره برای شما کوچک است قطعا به دایره بزرگ تری نیاز دارید!

/ 0 نظر / 7 بازدید