گلدان مادر بزرگ

 

پیرمرد به عتیقه جات فوق العاده علاقه مند بود. از همه بیشتر گلدان مادربزرگ. کمتر وقت برای مادرش می گذاشت. مادربزرگ فوت شد. پیرمرد بارها و بارها شکست. گلدان مادربزرگ در ویترین پیرمرد خاک می خورد. حیف شد. پیر مرد مُرد، حقیقت ماند و گلدان و دیگر هیچ. می دانشت یا نمی دانست، مثل برف آب شد. ماسح به یادگار گلدان را برداشت.

تقدیم به روح پاک مادرم، پدرم

ارواح طیبه شهداء، صلحاء و همه ی عزیزانی که لطفشان همیشه شامل حال من بوده و هست.

/ 1 نظر / 20 بازدید
بالالایکا

و سلامی به دلتنگی روزان رفته بر ماسح . . . گاهی حال و هوای نوشته ای بی اینکه ربط چندانی داشته باشد ما را به گذشته ای نامعلوم پرتاب می کند : داستانی ، حقیقتی و افسانه ای ... پیرمردی را می شناختم که خیلی به عتیقه ها علاقه داشت و خانه اش در محله ی ارمنی نشین مجیدیه ، مثل یک عتیقه فروشی بود . زندگیش از فروش اشیاء قدیمی که دوستان و همسایگان (اغلب هنگام مهاجرت ) به او میبخشیدند تامین میشد .خیلی از وسایل تزئینی خانه ام را از او خریده ام از جمله تمثال مقدس ..... پست امروزتان مرا به یاد گریگور مهربان انداخت و خانه ی دوست داشتنیش و بطری هایی که همیشه خالی اش نصیب ما میشد... منهم چون ماسح گلدانهای بسیاری از او به یادگار برداشته ام .