توقف در ضلع حجر اسماعیل!

 

روی پــرده ی کعبه، این آیه حک شده است: نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ. و من هنـوز و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم: بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ی مهـربانم. ما حتی مهربانی خدا را هم در ظرف کوچک خودمان می سنجیم.

/ 0 نظر / 42 بازدید