عشق یک کلمه است اما یک دنیاست

پرسیدم: چه کار کنم؟ و وقتی متوجه حرف شوهرم شدم؛ صورتم سرخ شد، با خجالت کمر شوهرم را بغل کردم. کم کم اشک صورتم را خیس کرد. به نیمه راه که رسیدیم از شوهرم خواستم به خانه برگردیم، شوهرم با تعجب پرسید: چرا؟ داریم به بیمارستان می رسیم. جواب دادم: دیگه لازم نیست، بهتر شدم. سرم درد نمی کند. آن روز شوهرم مرا به خانه رساند ولى هرگز متوجه نشد که گفتن همان جمله ى ساده ى مرا بغل کن چقدر احساس خوشبختى در وجود من آفرید. گاهی تنها دو کلمه معجزه میکند؛ دوستت دارم رو میگم. چیزی که وجود من ارزویش را داشت.

باربارا  دی  آنجلیس : عشق و شور زندگی اینحا

/ 0 نظر / 11 بازدید