داستان راهزن و ساون قدیس

ساون پاسخ داد: می دانم. اما از زندگی در آن غار خسته شده ام؛ دلم می خواهد دست کم، شبی این جا بخوابم. آحاب از شهرت قدیس خبر داشت که کم تر از خودش نبود و این آزارش می داد. دوست نداشت ببیند عظمتش با آدمی این قدر ضعیف تقسیم شود، برای همین تصمیم گرفت همان شب او را بکشد! تا به همه نشان دهد تنها مالک حقیقی آن جا کیست. شب فرا رسید، آنها کمی با هم گپ زدند. آحاب تحت تاثیر صحبت های قدیس قرار گرفت اما او مردی بی ایمان بود و هیچ اعتقادی به نیکی نداشت.

آحاب جایی برای خواب به ساون نشان داد و به تیز کردن چاقوی خود پرداخت.  ساون پیش از این که بخوابد چند لحظه او را تماشا کرد، آنوقت چشم هاش را بست و خوابید! صبح وقتی ساون بیدار شد، آحاب را اشک ریزان کنار خود دید! موضوع را پرسید، آحاب پاسخ داد: نه از من ترسیدی و نه درباره‌ام قضاوت کردی. اولین بار بود که کسی شب را کنار من گذراند و به من اعتماد کرد، اعتماد کرد که می توانم انسان خوبی باشم و به نیازمندان پناه دهم، تو باور کردی که من می توانم شرافتمندانه رفتار کنم، پس من هم چنین کردم.

اما ماجرا چه بود؛ هر چند از همان لحظه ی ورود ساون قدیس به خانه ی آحاب، او شروع کرد به تیز کردن خنجرش و از آنجا که آحاب مطمئن بود جهان بازتابی از خودش است، تصمیم گرفت او را به مبارزه بطلبد. پس پرسید: اگر امروز زیباترین روسپی شهر به اینجا بیاید، می توانی تصور کنی که زیبا و اغواگر نیست. قدیس جواب داد: نه. اما می توانم خودم را مهار کنم. آحاب پرسید: اگر به تو پیشنهاد کنم مقدار زیادی سکه ی طلا بگیری ولی در ازایش کوه را ترک کنی و به ما ملحق شوی، می توانی طلاها را مشتی سنگریزه ببینی؟ قدیس گفت: نه. اما می‌توانم خودم را مهار کنم. آحاب پرسید: اگر دو برادر سراغ تو بیایند، یکی از تو متنفر باشد و دیگری تو را قدیس بداند، می توانی هر دو را به یک چشم، نگاه کنی؟ قدیس پاسخ داد: هر چند رنج می برم اما می توانم خودم را مهار کنم و با هر دو آنها یک طور رفتار داشته باشم. این گفتگوها مهم ترین عاملی بود که باعث شد آحاب ایمان آورد.

/ 0 نظر / 24 بازدید