برونو بتلهایم : کودکان به قصه نیاز دارند

داستان کودک را جذب و به‌سوی خود می‌کشد زیرا سرگرم‌کننده است و حس کنجکاوی او را تحریک می کند. اگر قرار است قصه‌ای یا داستانی برای رشد حیات روانی کودک سودمند باشد، باید هم قوة تخیل او را برانگیزد و هم به رشد روانی و درک منشأ پیدایش هیجانات و عواطف و احساسات او یاری رساند و میان نگرانی‌ها و پریشانی و شور و شوق‌های او هماهنگی ایجاد کند، دشواری‌های او را دریابد  و برای رفع آنها راه حل ارائه دهد.

پیام نهفته در قصه‌ به کودک این امکان را می‌دهد که پیچیدگی‌های زندگی انسان را دریابد، به آشفتگی احساسات خود سروسامان دهد و برای زیستن معنایی بیابد. کودک نیاز به انگیزه‌هایی دارد تا بتواند در درون خود و بعدها در زندگی خود نظمی ایجاد کند. کودک بیش از پیش به تربیتی اخلاقی نیازمند است که به‌طور غیر محسوس بر ضمیر خودآگاه او تاثیر گذارد و به‌گونه‌ای غیر مستقیم برتری‌های رفتار اخلاقی را به او گوشزد کند.

/ 0 نظر / 131 بازدید