عارفی به نام بایزید بسطامی

نقل است که شیخ در پس امامی نماز می کرد.  امام گفت: یا شیخ! تو کسبی نمی کنی و چیزی از کسی نمی خواهی. از کجا می خوری؟ شیخ گفت: صبر کن تا نماز قضا کنم! گفت: چرا ؟! ابویزید گفت: نماز از پس کسی که روزی دهنده را نداند روا نبود که گزارند.

/ 3 نظر / 22 بازدید
سحر

من چون بحری ژرفم که نه آغازی دارم نه پایانی من عاشق اين جمله هستم. با خط درشت رو صفحه اول دفترچه ام نوشتم. نماز از پس کسی که روزی دهنده را نداند روا نبود که گزارند. شناخت عظمت ، حكمت و معرفت پروردگار كاري بس دشوار است.

سلام اگه دوست داری پول در بیاری یه سر اینجا بزن زیاد وقتتو نمی گیره من که پول در آوردم توام میتونی http://kilikpool.blogsky.com/1391/06/01/post-23

نرگسیب

[لبخند][گل]