عطار نیشابوری : تذکره الاولیاء

 

روزی بایزید بسطامی برای نماز جماعت به مسجد شهر رفته بود. بعد از نماز امام جماعت از او پرسید: ای شیخ! هرگز ندیده ام که از کسی چیزی قبول کنی و در پی کسب ثروتی باشی، پس از کجا می خوری؟ بایزید برخاست و گفت: اول صبر کن تا نمازی را که با تو خواندم قضا کنم، چرا که نماز پشت سر کسی که روزی دهنده را نمی شناسد، جایز نیست.

/ 0 نظر / 7 بازدید