آرکدی لئوکوم : به من بگو چرا؟

در حقیقت افلاطون نخستین کسی بود که دوره های سه یا چهار ساله آموزشی را ترتیب داد و در مکان معینی تدریس می کرد. این مکان به نام آکادمی خوانده می شد. افلاطون این مدرسه را در محلی به نام ژیمنازیوم برپا کرده بود. این محل در ابتدا جایی برای رژه سربازان و عملیات نظامی بود، اما پس از مدتی به برگزاری مسابقات ورزشی اختصاص یافت. سپس ارسطو آمد و مدرسه ای را در محلی به نام لیسیوم تأسیس کرد. آنجا نیز یک ورزشگاه عمومی دیگر بود.

در زبان آلمانی به دبیرستان گیمنازیوم و در فرانسه آن را لیسه و همچنین در زبان اسکاتلندی به آن آکادمی می گویند. مؤسسه های فرهنگی افلاطون و ارسطو منشأ پیدایش این واژه ها بوده اند. مدرسه هایی که ارسطو و افلاطون داشتند، هیچ یک شبیه به مدرسه های امروزی ما نبودند، زیرا آنها جاهایی بودند که در آن بیشتر بحث و برنامه های سخنرانی برپا می شد. یونانیان پی به اهمیت تدریس قواعد زبان بردند. از این رو مدرسه گرامر تأسیس گردید. امروزه در زبان انگلیسی نیز دبیرستان را مدرسه گرامر می نامند.

مدتی بعد رومی ها که از یونانیان الهام گرفته بودند، مدرسه هایی برپا کردند که بسیار شبیه به مدرسه های کنونی بود. کودکانی که به این مدرسه ها می رفتند، خود را در محدودیتی سخت احساس می کردند، زیرا صبح زود می بایست از خواب برخیزند، قواعد بسیاری را درباره زبان بیاموزند، یک زبان خارجی را هم فرابگیرند و از همه دشوارتر آنکه باید خیلی دقیق کار کنند. در غیر این صورت، سر و کارشان با شلاق و تنبیه بود.

/ 0 نظر / 14 بازدید