جغد دانا : چطور شنونده خوبی باشیم؟

جغد پیر و دانا در جنگل زندگی می‌کرد و هر چه بیشتر می‌دید، کمتر حرف می‌زد و هر چه بیشتر حرف می‌زد، بیشتر گوش می‌کرد. چرا ما نمی‌توانیم مثل آن جغد دانا باشیم؟ همه ی ما در چند سال اول زندگی حرف زدن را یاد می‌گیریم. این در واقع، یک مرحله پیشرفت است و نشانه اینکه کودک رشدی طبیعی دارد. اما شنیدن هم اگر مهارت مهمتری نسبت به حرف زدن نباشد به همان اندازه اهمیت دارد که معمولا والدین و مربیان از آن غافل می‌شوند!

گوش سپردن به روش صحیح سبب می شود تا شما دوستان فراوانی بدست آورید. روابط خانوادگی تان را بهبود بخشید در شغل و حرفه خود منافع فراوانی بدست آورید و کسب و کار خود را رونق دهید. همچنین گوش دادن به سخنان دیگران باعث می شود که آنان از بودن با شما لذت ببرند و همه جا قدم به قدم در کنارتان باشند. شاید شما جزء کسانی باشید که دائما به خود می گویید، وای خدای من! چقدر باید به سخنان دیگران گوش داد. اما آیا میدانید که در حقیقت این چنین نیست!

در ضمن بهتر است بدانید که فقط دانستن مطالب سبب نمی شود که شما آنها را به کار ببندید. اما هر قدر بیشتر به این نکات مهم می اندیشیم و هر قدر که بیشتر سعی می کنیم این موارد را در زندگی بکار بندیم، فکر می کنیم که شنونده ماهرتری شده ‌ایم. سعی کنید همواره این نکات را به خاطر داشته باشید و مهارت گوش دادن خود را تقویت کنید. قطعا روابط شخصی و اجتماعیتان روز به روز بهتر و مستحکم تر خواهد شد.

به همه ما یاد داده‌اند که به والدینمان و در مدرسه گوش دهیم اما تعداد کمی از ما یاد گرفته‌اند شنونده‌های خوبی باشند. نوع شنیدن فعال و منظم که به ما کمک می‌کند اطلاعاتی که می‌شنویم را برای ارتقاء کیفیت و کمیت آن بررسی کنیم و درنتیجه قدرت تصمیم‌گیری خود را تقویت کنیم.

اما داستان امروز: روزی کشاورزی متوجه شد ساعتش را در انبار علوفه گم کرده است. ساعتی معمولی امّا با خاطره ای از گذشته و ارزشی عاطفی. او در میان علوفه بسیار جستجو کرد و آن را نیافت از گروهی از کودکان که در بیرون مشغول بازی بودند کمک خواست و وعده داد که هر کسی آن را پیدا کند جایزه ای دریافت نماید. کودکان به محض این که موضوع جایزه را متوجه شدند به درون انبار علوفه هجوم آوردند و تمامی کپّه های علف و یونجه را گشتند امّا باز هم ساعت پیدا نشد!

کودکان از انبار بیرون رفتند. موقعی که کشاورز از ادامۀ جستجو ناامید شده بودند، پسرکی نزد کشاورز آمد و از وی خواست به او فرصتی دیگر دهد. کشاورز نگاهی به او انداخت و با خود اندیشید، چرا که نه؟ به هر حال، کودکی صادق به نظر میرسد. پس او کودک را به تنهایی به درون انبار فرستاد.  بعد از اندکی کودک در حالی که ساعت را در دست داشت از انبار علوفه بیرون آمد. کشاورز از طرفی شادمان شد و از طرف دیگر متحیر که چگونه کامیابی از آنِ این کودک شد. پرسید: چطور موفق شدی در حالی که بقیه کودکان ناکام ماندند؟ پسرک پاسخ داد: من کار زیادی نکردم؛ روی زمین نشستم و در سکوت کامل گوش دادم تا صدای تیک تاک ساعت را شنیدم و در همان جهت حرکت کردم و آن را یافتم.

/ 0 نظر / 18 بازدید