داستان کوتاه فرانتس کافکا

یکی در جواب گفت: چرا قبول نمی‌کنید؟ اگر از تمثیل‌ها پیروی کنید، خود به تمثیل بدل می‌شوید و از تلاش روزانه رهایی می‌یابید. دیگری گفت: شرط می‌بندم که این هم یک تمثیل است. اولی گفت:  شرط را بردی. دومی گفت: ولی متأسفانه فقط در عالم تمثیل. اولی گفت:  نه، به راستی، در عالم تمثیل باختی!

/ 0 نظر / 8 بازدید