سید مهدی سیدی: خودمان را بشماریم

در حقیقت مهم آن است که چقدر خود را رشد داده ایم؟ چقدر ما را اهل داستان بخشش و بخشندگی کرده است؟ بزرگی گفت: خودمان را بشماریم نه پول هایی که داده ایم! نه کارهای خوبی که انجام داده ایم! اگر تعداد کارهای خوبمان را بشماریم اهل گله می شویم؛ اهل منت می شویم. یا گله می کنیم و یا منت می گذاریم. تکبر در رفتارمان موج می زند. دیگر کوتاه نمی آییم. اگر کارهای خوبمان را بشماریم ناچار می شویم چوب خط بیندازیم و برای اینکه جلوی دیگران کم نیاوریم چرتکه بیندازیم. پس خود را بشماریم نه کارهای خوبمان را.

/ 0 نظر / 6 بازدید