مهران دوستی : حال خودت را از کدام آیینه می پرسی؟

دوشنبه ای دیگر، الوعده وفا، آمدی سر قرارمان، برای ملت ایران با صدای خاموش که درس زندگی را فریاد می زد … صدای خاموش؟! مگر طنین پرقدرت صدای مهران دوستی خاموش می شود؟! هرگز … هرگز لحظه ای این صدا آرام نمی گیرد … مهران آرام و بی هیاهو نمی شود … هیچوقت نفهمیدم کودک درون مهران چند ساله است که اینچنین هیاهوی پاک و صادقانه دارد، هر آنچه در دلش هست می گوید بی تملق و ریا، بی ترس و اضطراب و هرلحظه شور و اشتیاق زندگیش بیشتر و بیشتر می شود … راستی فکر می کنم این کودک درون کمی به خواب رفته است، کمی استراحت، فارغ از جنب و جوش های همیشگی، کمی دور از زمینی ها، کمی نزدیک تر به آسمان …

بقیه اینجا

/ 0 نظر / 60 بازدید