حسین پناهی : دوران کودکی

 

 

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که پدر تنها قهرمان بود. عشق، تنها در آغوش مادر خلاصه میشد. بالاترین نــقطه ى زمین، شانه های پدر بود. بدترین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند. تنها دردم، زانو های زخمـی ام بودند. تنها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود. و معنای خداحافـظی تا فردا بود.

/ 0 نظر / 65 بازدید