سعیده گودرزی : زیر سایه درخت توت

از وقتی که امیرعلی در 7 سالگی رفته بود لبه حوض پابلندی کند برای چیدن توت و افتاده بود در حوض و دست و پا زده بود؛ هیچ کس هم صدایش را نشنیده و خفه شده بود، مادرجان لب به توت نزده بود! درخت توت را شبانه قطع کرده بودند و توت هایش را ریخته بودند در جوی آب تا آب ببرد. فردایش جنازه امیرعلی را برده بودند قبرستان تپه ده بالا ....

گورکن گفته بود: زیر درخت توت باشد بهتر است، سایه دارد، با صفاست. درخت و سایه اش همه اش می شود به نام میت و شما؛ البته قبر زیر درخت توت گران تر است. آقاجان سرش داد کشیده بود و گفته بود: قبرش جایی باشد که هیچ درخت توتی آنجا سایه نیندازد. بعد امیرعلی را برده بودند پای کوه، جایی که هیچ سایه ای نباشد، خاکش کرده بودند.

بعدها حوض را پر کردند از خاک؛ و حوض، باغچه شد و باغچه، آن سال و سال های بعد خالی بود؛ خاک بود و خاک بود و خاک. دکتر گفته بود: قند ممنوع است مادرجان، فقط چای با توت خشک، آن هم یکی! و مادرجان همینطور که بلند شده بود و دست به عصا از در مطب بیرون آمده بود گفته بود: توت خشک خوردن ندارد، ممنوع است. در حقیقت آن روز و روزهای بعد هم، اشک در چشم هایش حلقه زد و چایش را تلخ سر کشید.

/ 1 نظر / 14 بازدید
محب ولایت

سلام علیکم سالروز تولد ♥حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها♥ و به میمنت این میلاد فرخنده ◄روز دختران► مبارک باد[گل]