پندنامه

دوم آنکه تا حلال منتهی نشود، دست به حرام دراز نکنم. سوم آنکه تا از تفتیش نفس خود فارغ نشدم، به جستجوی عیب مردم نپردازم. چهارم آنکه تا خزانه رزق خداوند به آخر نرسد، به در هیچ مخلوق احتیاج نبرم. پنجم آنکه تا قدم در بهشت ننهم، از کید شیطان و از غرور نفس نافرمان، غافل نباشم!

/ 0 نظر / 14 بازدید