گابریل گارسیا مارکز : جوجه عقاب

او زندگی و خانواده اش را دوست داشت اما چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستی. تا اینکه روزی در مزرعه مشغول بازی، متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می کردند. جوجه عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش من هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم. گاهی باید به افسانه های ذهن دل داد! در آن میان کسی نبود به او بگوید: تو همانی که می اندیشی، هر گاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی، به دنبال رویا هایت برو و به یاوه های مرغ و خروسهای اطرافت فکر نکن.

مرغ و خروس ها شروع کردند به خندیدن: تو خروسی و خروس هرگز نمی تواند بپرد. عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود و در آرزوی پرواز به سر می برد. اما هر موقع که عقاب از رویایش سخن می گفت به او می گفتند: رویای تو به حقیقت نمی پیوندد. عقاب کم کم باور کرد. بعد از مدتی دیگر به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی خروسی، از دنیا رفت!

/ 4 نظر / 34 بازدید
بهار

سلام و ممنون از نکات عمیق و پرمعنایی که در داستانهاتون نهفته [گل]حقیقتی ست تلخ که شاید همه ما در این دنیا به مراتبی دچارش هستیم .

باران

باید افسانه شخصی را باور کرد باید رویا را زیست.

سحر

سلام حسام عزيز انسانهاي كامل و با فكر و انديشه روشن. هميشه بسوي افق هاي روشن در پروازند.