مرجان کشاورزی آزاد : شب بخیر کوچولو

گنجشک و موش و مورچه ای با هم دوست بودند. روزی از روزها آنها چند دانه گندم پیدا می کنند و به طور مساوی بین یکدیگر تقسیم می کنند. موش و گنجشک با سهم خود کیک و نان می پزند و هرکدام آن ها را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنند و به هم می دهند ...

/ 0 نظر / 7 بازدید