نوربرت لش لایتنر : دقت

 

‏شبی، برف فراوانی آمد و همه‌جا را سفیدپوش کرد. دو پسر کوچک با هم شرط بستند که از روی خط صافی، از راهی عبور کنند که به مدرسه می‌رسید. یکی از آنان گفت: کار ساد‏ه‌ای است! بعد به زیر پای خود ‏نگریست که با دقت گام بردارد. پس از پیمودن نیمی از مسافت، سر خود ‏را بلند کرد ‏تا به ردّپاهای خود ‏نگاه کند. متوجه شد که به صورت زیگ زاگ قدم برد‏اشته است. دوستش را صدا زد ‏و گفت: سعی کن که این کار را بهتر از من انجام دهی! ‏پسرک فریاد ‏زد: کار ساده‌ای است! ‏بعد سر خود ‏را بالا گرفت، به درِ مدرسه چشم د‏وخت و به طرفِ هدفِ خود ‏رفت. ردّپای او کاملاً صاف بود.

/ 3 نظر / 24 بازدید
غزل

آرش نیستَـــــم کــــه کَمـــــان بدستــــــ گیـــــرَم امــــــا لحظــــــه های بــــا تـــــو بـــــودن را خوبـــــ شکــــــار میکنَـــــــماز بیــــــن خاطــــــراتَــــــم. ..... تونستی ی سربزن....

ویدا

سلام من برداشتم اینه هدف دورتر رو نگاه کنیم و مستقیم بسمتش بریم اگه زیادی ریز بین باشیم ، دست و پا گیر میشه ♥♥♥

مهربون

مررسی سعی میکنم زمستون امسال اگه روز تولدم برف اومد امتحانش کنم فکر کنم تو عمل درست دربیاد همیشه هدف داشتن خیال آدمی رو از نوع گام هایت راحت میکنه فکر که آزاد باشه خود بدن میدونه چیکار کنه فقط اعتماد ...