جایی بدون مشکلات

مرد جوان گفت: اگر این کار را بکنید، به هر قیمتی که شده خود را به آنجا خواهم رساند. سخنرانی به پایان رسید؛ دکتر، مرد جوان را به قبرستانی در همان حوالی برد و گفت: نگاه کن! در اینجا هیچ کدامشان، کوچکترین مشکلی ندارند آیا مطمئنی که می خواهی به اینجا بیایی؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید