آن تایلر : جست و جو تا امریکا

من همواره مقاومت زنان ایـرانی را سـتوده ام، به خصوص نسل های قدیمی را که چندین دهه است در امریکا زندگی می کنند و هنوز فرهنگ خود را حفظ کرده و به تمام اصول خانواده خود پایبند هستند. آنها تا آنجا که می توانند در برابر فـرهنگ های غربـی مـقاومـت می کنند. من به عینه تجربه کرده ام که ایرانی ها قصه گویانی ماهر هستند.

آنان به خانواده اهمیت زیادی می دهند، من این نکات را در داستان خود آورده ام. در حقیقت چند سال پیش به ایران رفتم، باید بگویم که فوق العاده به این کشور علاقه دارم. جستجو تا امریکا به زندگی سام و زیبا، یک زن و شوهر ایرانی می پردازد که در امریکا زندگی می کنند. داستان، بیشتر حول محور مادر سام می گذرد که پس از ازدواج به امریکا آمده و در دنیایی متفاوت از فرهنگ خود زندگی کرده و طی این دوران مشکلات زیادی را از سـر گـذرانـده اسـت.

/ 0 نظر / 6 بازدید