تابلوی قلب شکسته

مادر آهی کشید و فریاد زد: حالا تامی کجاست؟ و رفت به اطاق تامی کوچولو. تامی از ترس زیر تخت خوابش قایم شده بود ، وقتی مادر او را پیدا کرد ، سر او داد کشید : تو پسر خیلی بدی هستی. و بعد تمام ماژیکهایش را شکست و ریخت توی سطل آشغال . تامی از غصه گریه کرد. ده دقیقه بعد وقتی مادر وارد اطاق پذیرایی شد ، قلبش شکست و اشک از چشمانش سرازیر شد . تامی روی دیوار با ماژیک قرمز یک قلب بزرگ کشیده بود و درون قلب نوشته بود: مادر دوستت دارم! مادر در حالیکه اشک میریخت به اتاق برگشت و یک تابلوی خالی با خود آورد و آن را دور قلب، آویزان کرد. بعد از آن ، مادر هر روز به آن اطاق می رفت و با مهربانی به تابلو نگاه میگرد.

/ 4 نظر / 77 بازدید
آذر

[گل]

سحر

سلام حسام عزيز هيچ چيز زيباتر از مهرباني نيست

سعید

سلام زیبا [گل][گل][گل] .

جام

سلام ممنونم که وبم سر زدید و منو هم با وب خودتو.ن آشنا کردید...