دلقک !

بعد از یک هفته می آید پیش دکتر و می گوید: آقای دکتر هیچ تاثیری نداشت. دکتر به فکر فرو می رود و می گوید: راستی سیرکی تازه به این شهر آمده است دلقک خیلی با مزه ای هم در آن هست. توصیه می کنم حتما این دلقک را ببینی. چشمان ان فرد در اشک فرو می رود و با صدایی لرزان می گوید: آقای دکتر من همان دلقکم!

/ 1 نظر / 48 بازدید
ویدا

سلام دلقک از خنده ، استفاده ابزاری می کرد و اون رو فقط بشکل یک شغل می دید بخاطر همین درمان تنهایی این شخص خنده نبود من نسخه اشک ریختن را براش می پیچیدم ..... چرا این داستان بی درمان درد دلقک تمام شود ؟♥