بن لوری : پاگُنده

خبرنگاران تلویزیون به در خانه او می‌آیند. می‌گویند، از اینکه پاگنده را گرفتی چه احساسی داری؟ مرد می‌گوید: حس خوبی دارم. واقعا حس خوبی دارم. مردم می‌گویند، خیلی‌ها فکر نمی‌کنند، پاگنده وجود خارجی داشته باشد و بعد منتظر جواب می‌مانند. مرد می‌گوید، خب، حالا گمانم می‌دانند! همه می‌خندند و کف می‌زنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید