رهبری مردمی

 

روزی موسولینی، دیکتاتور ایتالیا در جریان جنگ جهانی دوم بطور ناشناخته به سینمایی می رود. به محض اینکه او روی صندلی نشست، تصویر در حال سخنرانی خودش روی پرده ظاهر می شود، در این هنگام همه بلند می شوند و می ایستند اما موسولینی همانطور سرجایش می نشیند. پیر زنی در کنار او به طرف موسولینی می چرخد و در گوش او آهسته می گوید: خوش به حالت، ما هم احساس تو را داریم، اما شهامت ابرازش را نداریم. 

/ 0 نظر / 8 بازدید