شب آرزوها

شب جمعه اوّل ماه رجب را لیلة الرَّغائب می‌گویند

امیر مومنان فرموده اند: هرکس خود را بر مردم پیشوا قرار داد، نخست پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خویشتن بپردازد و تأدیب خویشتن را پیش از تأدیب زبانش انجام دهد و آن کس که به تعلیم و تربیت خویشتن بپردازد، از معلم و مربّی مردم، به تجلیل و تعظیم شایسته‌تر است.

/ 0 نظر / 6 بازدید