لیتریک ایزمن : رنگ سال

اما وقتی مشکلات فراتر و وسیع تر باشد نیاز به یک رنگ جسورانه تر و خشن تر هست تا بتواند از سد این مشکلات بگذرد رنگ قرمز مایل به نارنجی، مثل رنگ پوست نارنگی برای سال 2012 انتخاب شد. نارنجی، رنگی پرانرژی است و همان انرژی‌ای که ما برای دوباره شارژ شدن و حرکت کردن به جلو نیاز داریم را در خود دارد.

نارنجی نشانه‌هایی از قدرت و پشتکار دارد یعنی همان چیزی که باید بین انسان‌‌ها طنین‌انداز شود تا بتوان به تغییراتی که چشم انتظارشان هست دست یابند. نارنجی می‌تواند افکار دلگرم‌کننده را در ما زنده و به فعالیت تشویق‌مان کند تا بتوانیم به سمت هدف‌های بهتری که در نظر داریم، حرکت کنیم. مؤسسه رنگ پنتون بر پایه تحلیل روانشناسان، خود رنگ سبز (زمرد) را به عنوان رنگ سال 2013 برگزیده بود و رنگ سال 2014 سرخابی درخشان است که نماد و بیانگر تازگی شادی و سرور و همچنین تعبیر بسیاری از بهترین هاست.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید