شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

هم کیش در توحید و یکتاپرستی

کلمات کلیدی :

 

چه مسلمان باشیم، چه مسیحی، چه کلیمی؛ خواه ایرانی، خواه هندی، خواه اروپایی مهم این است که در گفتار و رفتارمان مومن باشیم، یک سری عرف ها را رعایت کنیم، به اصول زندگی احترام بگذاریم. اگر این اصول و نکات و خیلی اصول دیگر برایت دشوار است و خسته ات می کند، مطمئن باش به بلوغ فکری نرسیده ای. شراکت در لحظه های زندگی؛ بلوغ فکری، تعهد، توجه و ایمان در رفتار و گفتار را می طلبد.