شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

باور و توانستن

کلمات کلیدی :

 

در قسمت هایی از آمریکای جنوبی نوعی حشره زندگی می کند که طبق فرضیه مربوط به حرکت در فضا، بعلت حجم بدن و وزن حشره نسبت به وسعت بالها قادر به پرواز نیست ولی چون حشره از حقایق علمی و غیر قابل انکار آگاه نیست، پرواز می کند!


دکتر ماکسول مالتز جراح پلاستیک هر روز شاهد حضور انبوه کسانی بود که برای از بین بردن اشکالات و عیب های ظاهری خود به مطب مراجعه می کردند. عمل جراحی پلاستیک منجر به تغییرات شگرف و عمیق شخصیتی در مراجعه کنندگانش می شد، به نحوی که آنها با روحیه و اعتماد به نفس بالایی زندگی جدید خود را آغاز می کردند.

اما متوجه شد که عمل جراحی همیشه موجب تغییر روحی روانی افراد نمی شود. برخی با اینکه تغییر چشمگیری در زیبایی صورتشان رخ می داد هنوز دچار کم رویی و خجالت بودند، تمایل به تنهایی و انزوا در آنها مشاهده می شد. هر چند بعضی افراد دارای ظاهری مناسب و مطلوبند اما به خاطر مغشوش بودن سیمای درونی و ذهنیشان احساس خوبی نسبت به خود ندارند، با دست کم گرفتن خود زندگیشان را محدود می کنند. آنچه باید انجام گیرید عمل جراحی بر روی تصویر درونی افراد است.