شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ناتالی هاثورن

کلمات کلیدی :

 

 

آدمیزاد هم مثل سیب زمینی است، اگر نسل اندر نسل در همان خاک بی قوت بکارندش خوب رشد نمیکند! بچه های من هر کدامشان جایی به دنیا آمده اند و اگر سرنوشتشتان دست من باشد، باید در خاک غریب ریشه بدوانند.