شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

گواراترین چیز در جهان

کلمات کلیدی :

 حقیقت داستان و افسانه 

 

براساس داستان ی، روزی جوانی هنگام عبور از بیابان، به چشمه آب زلالی رسید. آب به قدری گوارا بود که سطل چرمی اش را پر از آب کرد تا بتواند مقداری از آن را برای استاد پیر خود ببرد. جوان پس از مسافرت چهار روزه، آب را به پیرمرد تقدیم کرد. پیرمرد، مقداری از آب را سر کشید و لبخندی نثار مرد جوان کرد و از او بابت آب قدردانی کرد. جوان با دلی لبریز از شادی به روستای خود بازگشت.  اندکی بعد، استاد به یکی از شاگردانش اجازه داد تا از آن آب بچشد.


اما شاگرد آب را از دهانش بیرون پاشید و گفت: آب بسیار بدمزه است. به علت ماندن در سطل چرمی، طعم بد چرم را گرفته است. شاگرد با اعتراض از استاد پرسید: آب گندیده بود. چطور وانمود کردید که گواراست! استاد گفت: تو آب را چشیدی و من هدیه را چشیدم. آب حامل مهربانی و سرشار از عشق بود. هیچ چیز نمی تواند گواراتر از محبت و مهربانی باشد.