شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مولوی : صفات خداوند را در خود هویدا سازید!

کلمات کلیدی :

 

 گوهر پنهان

روزی موسی درود و رحمت خداوند بر او باد، به خداوند عرض کرد: ای خدای دانا و توانا! حکمت این کار چیست که موجودات را می‌آفرینید و باز همه را از بین می برید؟ موجودات نر و مادة، زیبا و جذاب. و بعد همه را نابود می‌کنید؟ خداوند فرمود: ای موسی! من می‌دانم که این سؤال تو از روی نادانی و انکار نیست، می‌دانم که تو می‌خواهی راز حقیقت افعال ما را بدانی و از حکمت تداوم آفرینش آگاه شوی و مردم را از آن آگاه سازی. هم سؤال از علم بر می‌خیزد هم جواب، هم گمراهی از علم ناشی می‌شود هم هدایت و نجات. همچنان که دوستی و دشمنی از آشنایی برمی‌خیزد.


 ای موسی! برای آنکه به جواب سؤالت برسی، بذری از گندم را در زمین قرار ده و صبر پیشه کن تا خوشه شود. موسی چنان کرد. بذرها را کاشت و گندم ها رسید و خوشه شد. داسی برداشت و مشغول درو کردن شد. ندا از جانب حضرت حق رسید: ای موسی! تو که کاشتی و پرورش دادی پس چرا خوشه‌ها را درو می کنی؟ موسی جواب داد: پروردگارا ! در این خوشه‌ها، گندم سودمند و مفید پنهان است. درست نیست که دانه‌های گندم در میان کاه بماند، عقل سلیم حکم می‌کند که گندم ها را از کاه جدا کنم.

خداوند فرمود: این دانش را از چه کسی آموختی که با آن یک خرمن گندم فراهم کردی و کاه ها را از آن جدا ساختی؟ موسی گفت: خدای بزرگ! تو به من قدرت شناخت و درک عطا فرموده‌ای. خداوند فرمود: پس چگونه باشد که تو قوة ی شناخت داری و من ندارم؟ در تن خلایق روح های پاک و روشن هست، روح های تیره و سیاه هم همچنین. همانطور که باید گندم را از کاه جدا کرد، باید نیکان را از بدان جدا نمود. خلایق را برای آن می‌آفرینم که گنج حکمت های نهان را آشکار سازند و تمیز نمایند افسانه را از داستان. خداوند گوهر پنهان خود را با آفرینش انسان و جهان آشکار ساخت.