شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دوستت دارم پدر

کلمات کلیدی :

 روز جهانی کودک مبارک

مردی مشغول تمیز کردن ماشین مازراتی خودش بود که ناگهان پسر 5 ساله اش سنگی برداشت و با آن چند خط روی بدنه ماشین کشید. مرد با عصبانیت تمام، دست پسرش را گرفت و چندین بار به آن ضربه محکم زد، بدون اینکه متوجه باشد، او تنبیه کودکش را با آچاری که در دستش بود انجام داده بود!


در بیمارستان، پسرک به دلیل شکستگی، انگشتانش را از دست داد. وقتی پسرک پدرش را دید، با نگاهی دردناک پرسید: کی انگشتانم دوباره رشد می کنند؟! مرد ناراحت، اشک می ریخت و چیزی بر زبان نمی آورد. به سمت ماشینش برگشت و از روی عصبانیت چندین بار با لگد به آن ضربه زد. در حالی که از کرده خود بسیار ناراحت و پشیمان بود، به خط هایی که پسرش کشیده بود نگاه کرد. خط هایی که با عشق فریاد می زدند؛ بابا دوستت دارم !

بدنیا آمده ایم تا انسانی با ویژگی ها ی خاص و صفات والای انسانی باشیم. در حقیقت هیچ چیز بر انسانیت و ویژگی های اخلاقی، انسانی اولویت ندارد. پیام داستان در نشان دادن این صفات برجسته است، چیزی که بتواند ما را بعنوان انسان معرفی کند و ما همچنان بدون معلم در جستجوی خوشبختی و یا افسانه ای در این خصوص در جایی مشغول زندگی هستیم!