شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

بهای موفقیت

کلمات کلیدی :

 

شبی کرایسلر، یکی از موسیقیدانان بزرگ، پس از اجرای یک برنامه زیبای تکنوازی، مخاطب یکی از حضار شد: آقای کرایسلر! حاضرم نیمی از زندگیم را بدهم تا بتوانم مثل شما ویلن بزنم. کرایسلر پاسخ داد: من هم همین کار را کردم.


خیلی وقتها ما به دیگران نگاه می­کنیم و موفقیت آنها را تماشا می­کنیم و پیش خودمان فکر می­کنیم که ما هم می­توانیم به راحتی جای یکی از انها باشیم. در صورتی که ان افراد موفق از خیلی از لذتهایشان گذشتند تا به هدف بزرگتری برسند. انها شاید بیش از نیمی از عمرشان را به پای هدفشان داده و خسته نشده اند. مایکل جردن می گوید: نمی­توانم بپذیرم که سعی نکنم. من در ذهنم می­دانستم که می­خواهم چه باشم و چه نوع بازیکنی بشوم. دقیقاً می­دانستم کجا می­خواهم بروم و روی آن نقطه متمرکز شدم تا رسیدم.