شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

قانون زوال تدریجی

کلمات کلیدی :

 

شاید داستان قورباغه و ظرف آب را شنیده باشید. این مثال خوبی برای قانون زوال تدریجی است؛ اگر یک قورباغه ی شادی را بردارید و داخل یک ظرف آب جوش بیندازید قورباغه چه کار می کند؟ بیرون می پرد، در واقع فورا به این نتیجه می رسد که لذتی در کار نیست. حالا اگر یکی از فامیلهای قورباغه را بردارید و داخل یک ظرف آب سرد بیندازید و بعد ظرف را روی اجاق بگذارید، بتدریج به آن حرارت دهید، قورباغه چه کار می کند؟ استراحت می کند و چند دقیقه بعد به خودش می گوید ظاهرا آب گرم شده است. تا چشم به هم بزنید یک قورباغه ی آب پز آماده است.


آیا اگر از خواب بیدار شوید و ببینید که چاق شده اید نگران نمی شوید؟ البته که می شوید! اما اگر همین اتفاق به تدریج رخ دهد، باز هم همین عکس العمل را نشان میدهید؟ نه! اصل قورباغه ای به ما هشدار می دهد که مراقب تمایلات خود باشید. باید هر روز این پرسش را برای خود مطرح کنیم؛ به کجا می رویم؟ آیا من سالمتر، مناسب تر، شادتر و ثروتمندتر از سال گذشته هستم؟ و اگر پاسخ منفی است بی درنگ باید در کارهای خود تجدید نظر کنیم. شاید این نکته رعب انگیز باشد اما واقعیت این است که هیچ ثباتی درکار نیست یا باید به جلو پیش بروید یا بلغزید و پایین بیفتید. زندگی به تدریج اتفاق می افتد.