شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

زندگی با کمترین خطا

کلمات کلیدی :

 

 

لقمان حکیم در راهی می رفت. مردی به او رسید و پرسید: تا شهر چه مدت زمان راه است؟ لقمان گفت: راه برو. مرد به راه خود ادامه داد. بعد از چند دقیقه ایستاد تا لقمان به او رسید. بار دیگر سوال کرد: تا شهر چند ساعت راه است؟ لقمان جواب داد: حدود دو ساعت.


مرد گفت: چرا همان اول که سوال کردم، این جواب را ندادی؟ لقمان گفت: چون راه رفتن تو را ندیده بودم. در آن حال نمی توانستم درست جواب بدهم. اما حالا که دیدم با این سرعت راه می روی، دانستم که در حدود دو ساعت دیگر به شهر خواهی رسید. مرد از جواب حکیمانه ی لقمان تشکر و از او خداحافظی  کرد و به راه خود ادامه داد. سئوال این است؛ چگونه است که ما تا با کسی زندگی نکرده ایم درباره ی او قضاوت می کنیم، او را متهم می سازیم، مورد نقد قرارش می دهیم و یا مطالبی را می نگاریم که بر پایه ی قضاوت یک جانبه است نه بر اساس حکمت و درس و حقیقت.