شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ارزش وقت

کلمات کلیدی :

 

یک شمش آهن را در نظر بگیرید، ارزش ریالی آن چه میزان است. اگر این شمش را به نعل اسب تبدیل کنیم، قیمت نعل های به دست آمده چه میزان می  باشد. اگر شمش را به یک کارگاه سوزن سازی تحویل دهیم، بهای سوزن های ساخته شده از این شمش چند هزار تومان می باشد. اگر شمش را به یک کارخانه ساعت سازی در سوئیس تحویل دهیم. قیمت فنرهای ساعتی که نهایتا از آن ساخته و پرداخته می شود سر به چند میلیون تومان خواهد زد!


ضرب المثلی چینی می گوید؛ یک متر طلا نمی تواند یک متر وقت را بخرد. وقت ما انسانها بی شباهت به این مفتول آهن نیست، ارزش آن بستگی به کارهایی دارد که در مقابل صرف وقت یا انرژی خود انجام می دهیم و نتایجی است که از آن به دست می آوریم!