شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

رابرت شولتر : خدمت به مردم لذت است، نه وظیفه

کلمات کلیدی :

 

روزی به دختر جوانی بر خوردم که آرزو داشت عضو تیم شنای امریکا برای مسابقات المپیک شود. واقعیت این بود که میبایست هر روز راس ساعت چهار صبح از خواب برمی خواست و به مدت سه ساعت پیش از رفتن به مدرسه، تمرین شنا میکرد. همچنین از رفتن به مهمانی با دوستانش در شبهای شنبه، چشم می پوشید. باید به سختی درس میخواند و سطح نمراتش را بالا نگه میداشت، درست مانند بقیه افرادی که در تیم بودند.


وقتی از او پرسیدم که چه چیزی او را وادار به چنین فداکاری و بلند پروازی کرده است؟ پاسخ داد: در حقیقت من این کار را به خاطر خودم و مردمی که دوستشان دارم، انجام میدهم، این عشق است که موانع را برایم صاف می کند و مرا به سوی از خود گذشتگی سوق می دهد.