شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

اوریانا فالاچی : یک مرد

کلمات کلیدی :

 

جوونی بدترین جای داستان زندگیه، تو جوونی کم کم دنیا رو می فهمی و می بینی آدما بی ارزشند، میفهمی حقیقت و آزادی و عدالت واسه هیچکس ارزش نداره، اینا چیزای ناجوریند و آدما با بردگی و دروغ و بی عدالتی راحت تر کنار میان! مث خوک تو این کثافتا می لولند! من از وقتی قاطی سیاست شدم این چیزا رو فهمیدم! باید قاطی سیاست بشی تا بفهمی آدما هیچ ارزشی ندارند! همین دلقکای شارلاتان به درد حکومت به درد این آدما میخورند! با یه عالمه امید وارد سیاست میشی و به خودت میگی سیاست یه وظیفه ست تا باهاش دنیای بهتری واسه ی آدما بسازی ولی وقتی جلو میری میبینی هیچی به اندازه ی سیاست آدما رو به لجن نمیکشه.


گول کسایی رو که با وعده و وعید و زهر چشم گرفتن بهتون حکومت می کنند و نخورین! انقلابیا فقط میخوان یه ارباب تازه رو به جای ارباب قبلی بشونند! تو رو خدا گوسفند نباشید! زیر سایه ی عذر و بهونه و گناه کسای دیگه نرین! بجنگید! با مغزاتون دلیل بیارید! یادتون باشه هرکسی واسه خودش یه آدم آزاده! یه آدم بدرد بخور که صاحب زنده گی خودشه! از من خودتون دفاع کنید! ریشه های آزادی همان جاست!  یادتون باشه آزادی قبل از اینکه یک حق باشه وظیفه ست.