شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

جایی بدون مشکلات

کلمات کلیدی :

 

مرد جوانی خود را به مطب دکتر یونسنت پیل رساند و گفت: دکتر پیل لطفا کمکم کنید؛ من از پس مشکلات زندگیم بر نمی آیم. دکتر پاسخ داد: من الآن باید برای سخنرانی در کنفرانسی بروم؛ اما اگر منتظر بمانید پس از پایان مراسم، جایی را به شما نشان خواهم داد در آنجا هیچکس، هیچ مشکلی ندارد!


مرد جوان گفت: اگر این کار را بکنید، به هر قیمتی که شده خود را به آنجا خواهم رساند. سخنرانی به پایان رسید؛ دکتر، مرد جوان را به قبرستانی در همان حوالی برد و گفت: نگاه کن! در اینجا هیچ کدامشان، کوچکترین مشکلی ندارند آیا مطمئنی که می خواهی به اینجا بیایی؟!