شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

هوندا : معجزه ای به نام اراده

کلمات کلیدی :

 

زمانی که هوندا دانش آموز بود از نظر جسمانی بسیار ضعیف بود. یک روز به فکر آموختن شنا افتاد. همکلاسی او گفت: این که کاری ندارد فقط کافیه یک ماهی مداکا (ماهی سیاه و بدمزه ای که شبیه قورباغه است) را بگیری و قورت بدهی. آن وقت خود به خود شنا یاد می گیری! هوندا با سادگی تمام به کنار رودخانه رفت و به راهنمایی عجیب و غریب همکلاسی اش عمل کرد و به خیال اینکه دیگر غرق نخواهد شد در آب پرید! چند بار دست و پا زد و مقداری آب بلعید و سرانجام و در حقیقت پذیرفت  معجزه ای در کار نیست. هوندا آزرده خاطر بود اما تسلیم نشد. نزد پسرک رفت تا علت ناکامی اش را جویا شود.


پسرک گفت: من فکر می کنم که علت آن فیزیک بدنی توست. اگر یک بار دیگر به کنار رودخانه بروی و یک ماهی بزرگ تر قورت بدهی موفق می شوی. سخن پسر چنان محکم و مطمئن بود که هوندا در آن تردید نکرد ولی این بار هم تلاش  او سودی نداشت. هوندا هرگز تسلیم این فکر نشد که نمی تواند شنا کند، دوباره شروع به شنا در کنار رودخانه کرد و هر بار با بلعیدن یک ماهی به درون آب می پرید. جریان پر قدرت و سریع آب او را دستخوش امواج می کرد و تقریبا" هر بار شکست می خورد. او بالاخره شنا کردن را یاد گرفت. هوندا بعدا در مورد آن روز می گوید: چند سال بعد از آن داستان دانستم؛ معجزه فقط در نیروی اراده و پشتکار من نهفته بود، چون تصمیم گرفته بودم؛ اگر به قیمت بلعیدن تمام آب های رودخانه هم شده، شنا کردن را بیاموزم.